Wat is er nodig?

ADORE wordt gehuisvest in een uniek onderzoekscentrum. Om dit te kunnen realiseren is veel geld nodig. Daarom zoekt Amsterdam UMC partners die net als wij geloven in excellent onderzoek in een vernieuwende omgeving.

De investering om het gebouw te verwezenlijken wordt voor een groot deel door Amsterdam UMC gedaan. Maar additionele funding is nodig, namelijk € 30 miljoen om te kunnen bouwen. Dit deel wordt geworven door middel van het ADORE Investeringsfonds.

Maar ADORE is nadrukkelijk meer dan dit gebouw. Wat ADORE echt uniek maakt is de ambitie om voor 10 jaar zekerheid te bieden aan toptalent om hier hun onderzoek te doen.

Hiervoor is het ADORE Onderzoeksfonds opgericht van waaruit 10 jaar lang € 7 miljoen per jaar beschikbaar moet worden gesteld, ofwel een bedrag van € 70 miljoen. Zodat het mogelijk is om wetenschappelijk toptalent voor meerdere jaren aan Amsterdam UMC te binden. Daarmee maken we de beoogde doorbraak pas echt mogelijk.

Maak een afspraak