Hoewel aan alle pagina’s van deze website veel zorg is besteed, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Noch Amsterdam UMC noch stichting Adore aanvaardt enige aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit het (foutief) toepassen of gebruiken van inhoud van de pagina’s van deze website.

Stichting Adore vraagt nooit om uw pincode of andere, soortgelijke informatie. Deel uw financiële gegevens nooit via deze website.

De sites waarnaar deze website linkt worden door de redacteur(s) regelmatig gecontroleerd op betrouwbaarheid en juistheid. Toch kan noch Amsterdam UMC noch stichting Adore voor de inhoud van de pagina’s van derden nooit verantwoordelijk worden gehouden. Stichting Adore is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die andere websites, voor de privacybescherming op die websites of voor de diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Stichting Adore sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie uit verstrekte documenten niet correct, onvolledig of niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van de documenten en voor schade die ontstaat op moment dat de ontvanger de inhoud van de documenten zelfstandig hanteert binnen de eigen instelling of deze aan derden verstrekt.

E-maildisclaimer

Aan e-mailberichten kunnen geen rechten worden ontleend; een e-mailbericht is uitsluitend bedoeld voor het stellen van vragen of het maken van op- en/of aanmerkingen met betrekking tot de website en is uitdrukkelijk niet bedoeld voor het stellen van medische vragen.

De persoonlijke gegevens die u op de site invult, worden uitsluitend gebruikt om uw bericht af te handelen of u op uw verzoek vacatures of pers- en nieuwsberichten toe te sturen. Uw gegevens worden niet voor andere doeleinden gebruikt en worden nooit aan derden (voor welk doel dan ook) ter beschikking gesteld zonder uw uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming.

E-mailberichten (inclusief de bijlagen) kunnen vertrouwelijk zijn. Als u een e-mailbericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.

Amsterdam UMC sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in een e-mailbericht (inclusief de bijlagen) niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) en voor schade die ontstaat op moment dat de ontvanger de inhoud van het e-mailbericht (inclusief de bijlagen) zelfstandig hanteert binnen de eigen instelling of deze aan derden verstrekt. Amsterdam UMC garandeert niet dat e-mailberichten (inclusief de bijlagen) vrij kunnen zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Maak een afspraak