Feestelijke start van de bouw

4 oktober 2022

Op 8 maart 2022 is officieel begonnen met de voorbereidingen van de bouw van het Research & Diagnostiekcentrum ADORE van Amsterdam UMC. De funderingen zijn gelegd, de contouren van het ADORE gebouw worden in rap tempo zichtbaar pal achter het ziekenhuis op locatie VUmc. Op 28 september volgde de feestelijke start van de bouw.

In dit centrum werken straks wetenschappers samen aan nieuwe behandelingen tegen kanker én hersenziekten. Zij doen dit samen met het midden- en kleinbedrijf, de farmaceutische industrie en kennisinstellingen zoals de Vrije Universiteit Amsterdam en de UVA. Nergens anders bestaat zo’n centrum met bijbehorende apparatuur, laboratoria en kantoren.

Chris Polman (voorzitter raad van bestuur): “Met de bouw van ADORE willen we medicijnen en behandelingen ontwikkelen tegen kanker en hersenziekten zoals MS en dementie. Denk hierbij vooral aan immuno- en celtherapieën. Dat oncologische en neurologische onderzoekers zo nauw met elkaar gaan samenwerken is uniek en tegelijkertijd zo logisch.” Geert Kazemier, oncologisch chirurg, voegt toe: “De onderzoekers willen beter begrijpen waarom de een kanker krijgt, waarbij cellen woekeren en zich vermenigvuldigen, en de ander ziektes krijgt als alzheimer of multiple sclerose waarbij cellen juist afsterven. Door de kruisbestuiving tussen onderzoekers van deze ziekten, hopen we sneller tot doorbraken in de wetenschap te komen.”

Onderzoekers krijgen vrijheid en werken met de beste apparatuur

Met ADORE heeft Amsterdam UMC de ambitie om onderzoektalent voor Nederland te behouden en voor langere tijd aan het academische ziekenhuis te binden. Want ADORE gaat niet alleen om een gebouw, maar ook om een concept, een omgeving waar topwetenschappers hun wetenschappelijke vrijheid weer terugkrijgen. Polman: “Wij bieden een onderzoekstructuur, waardoor de onderzoekers voor tenminste 10 jaar aan uniek en grensverleggend onderzoek kunnen werken over disciplines heen.” Ze krijgen de beste apparatuur en ook de financiële ruimte.

Maak een afspraak