Amsterdam Oncology and Neuroscience Research

Kanker en hersenaandoeningen, zoals alzheimer en multiple sclerose (MS), zijn veelvoorkomende ziekten. De overlevingskans van kanker is de afgelopen decennia gestegen, maar nog steeds is kanker doodsoorzaak nummer één. Alzheimer en MS zijn vooralsnog helemaal niet te genezen.

Er zijn grote verschillen tussen deze ziekten maar gek genoeg ook overeenkomsten. Daarom heeft Amsterdam UMC besloten om kankeronderzoek en onderzoek naar deze hersenziekten te bundelen om doorbraken te versnellen binnen ADORE.

ADORE is de afkorting van Amsterdam Oncology and Neuroscience Research. Het staat voor een gedurfde, nieuwe manier van medisch-wetenschappelijk onderzoek doen. Onderzoek doen, met als uitgangspunt het gebruik van de parallellen tussen de oncologie en de neurologie, om er allebei beter van te worden.

Onderzoek doen met on-Nederlandse ambities in een bijzonder gebouw waar ruimte is voor ontmoeting tussen toponderzoekers uit binnen- en buitenland en waar de meest geavanceerde apparatuur voor iedereen toegankelijk is. Waar gewerkt wordt aan nieuwe behandelingen voor mensen met kanker en hersenaandoeningen.

Hoe komt het dat we bij mensen met kanker minder alzheimer zien?

En bij mensen met alzheimer minder kanker?

Wat kan de neurologie leren van de oncologie en andersom?

Dit is onze Droom

  • Gedeelde faciliteiten
  • Talent binden
  • Kruisbestuiving

Gedeelde faciliteiten

ADORE wordt een onderzoekscentrum met de nieuwste technologieën en apparatuur. De onderzoeksfaciliteiten zijn de bindende factor tussen de onderzoekers.

Talent binden

ADORE wordt een plek van ontmoeting, waar oncologische en neurowetenschappelijke toponderzoekers zich thuis voelen en waar samenwerking vanzelfsprekend is. Deze plek biedt mogelijkheden om langdurig onderzoek op het allerhoogste niveau te verrichten.

Kruisbestuiving

Het samenbrengen van twee onderzoeksvelden, oncologie en neurologie, moet leiden tot snellere doorbraken in het onderzoek naar kanker, alzheimer en multiple sclerose. En daarmee tot nieuwe medicijnen en u003cstrongu003ebehandelingen op maat voor iedere patiënt.u003c/strongu003e

Oplossing voor kanker, alzheimer en MS

Prof. dr. Geert Kazemier en prof. dr. Philip Scheltens, verbonden aan respectievelijk Cancer Center Amsterdam en Alzheimercentrum Amsterdam, staan aan de wieg van dit unieke concept. Samen met artsen en onderzoekers van Amsterdam UMC hebben zij de droom en ambitie om een oplossing te vinden voor kanker en hersenziekten zoals alzheimer en multiple sclerose. Zij willen beter begrijpen waarom bij de ene persoon cellen juist explosief groeien, met kanker als gevolg en waarom bij een ander persoon cellen juist afsterven bij ziektes als alzheimer of multiple sclerose.

Zodat mensen met deze ernstige ziekten beter geholpen  kunnen worden. Die droom is nu binnen handbereik. Grote talenten vanuit de hele wereld willen samen met Amsterdam UMC traditionele grenzen doorbreken. Grenzen tussen kankeronderzoek en neurologisch onderzoek. Grenzen tussen artsen en onderzoekers én tussen ziekenhuis, universiteit en onderzoekslaboratorium. De onderzoekers zijn ervan overtuigd dat er alleen dan een doorbraak in oncologisch en neurologisch onderzoek mogelijk is.

Video d.d. 10 juni 2021

ADORE wordt een onderzoekscentrum waarin de disciplines neurologie en oncologie nauw gaan samenwerken.

De nieuwbouw met kantoren en laboratoria komt op de Zuidas en in het hart van de VU-campus, tegen Amsterdam UMC aan. Hier verrijst de grootste ‘ neuro-onco’- campus ter wereld, waarbij onderzoekers, artsen en patiënten samenkomen.

Om het gebouw en het onderzoek te realiseren is er veel geld nodig. Daarom zoekt Amsterdam UMC partners die net als wij geloven in excellent onderzoek in een vernieuwende omgeving. Partners die met ons bruggen bouwen, samenwerken en kansen pakken.

Maak een afspraak